צוות סאניסרף צוות מתחייב לקדם כל גולש עפ"י רמתו, לדאוג לביטחונו ולחוויה מיוחדת במינה

מועדון הגלישה סאניסרף / חוף פלמחים / משרד: 052-5630671 / פקס: 072-2370117 

sunnysurf.palmachim@gmail.com