מדיניות ביטולים:

נקדים ונאחל לכולנו בריאות! 

מטרתנו היא לשמח ולקדם את כל מי שמגיע אלינו,

אנו עושים את המירב על מנת שתקבלו את השירות המקסימלי,

אנו נערכים מראש עם צוות הדרכה גדול ומנוסה וטורחים רבות למען הצלחת הקורסים.

מדיניות הביטולים נועדה להגן על יציבות ורצינות העבודה שלנו.

עם זאת אנו מבינים שלחיים דרכים ותזמונים משלהם ושלא הכל ניתן לחיזוי מראש...

הרבה טוב!

צוות סאניסרף

מדיניות ביטולים קייטנות וקורסים מרוכזים

ראה גם תקנון

מדיניות ביטולים קורונה:

.ינתן זיכוי יחסי בהתאם לימים שמומשו + הפחתה של 170 ₪ דמי הרשמה – בהצגת אישור מרופא

במידה והקורס החל וקיים רישום להסעה לא יינתן החזר

במידה והמועדון יאלץ להפסיק פעילות - יגבה סכום של 250 ש"ח מהסכום הכולל (עלויות מנהלתיות ובטיחותיות)
 

 

1. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב למועדון הגלישה סאניסרף, באמצעות מייל  sunnysurf.palmachim@gmail.com

ובאמצעות שיחה טלפונית עם המשרד 052-5630671 לקבלת אישור סופי.

2. ניתן לבטל השתתפות עד 30 ימים לפני תחילת הפעילות וליהנות מהחזר כספי מלא +הורדת עמלת סליקה 5% מהעיסקה.

3. ביטול בתקופה של עד 14 ימים ופחות מ-30 ימים לפני תחילת המחנה יגרור חיוב דמי ביטול של 170 ש"ח  וזיכוי היתרה.

4. ביטול השתתפות 14 יום עד 7 ימים לפני תחילת הפעילות יגרור חיוב של דמי הרשמה 150 ₪ + 50% מעלות ההסעה (235 ₪).

5. ביטול הרשמה 7 ימים ופחות לפני תחילת הפעילות, יגבה סכום של 50% מסכום העסקה + תשלום הסעה מלא ע"ס 470 ₪  (למבקשי הסעה).

6. ביטול במהלך הפעילות – אין החזר. יגבה מלוא התשלום על הקורס + מלוא הסכום עבור ההתחייבות להסעה (470 ₪) למי שביטל או לא הגיע. 
7. זיכוי על היעדרות יינתן רק על מחלה של 3 ימים ומעלה ברצף, בהצגת אישור רופא.

8. אין החזר על איחורים לפעילות.

9. אין החזר על הסעה שלא נוצלה.

10. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן),         אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

11. ביטול שיעור אישי/ קבוצתי – עד 24 שעות ממועד קביעת השיעור – החזר מלא.

12. ביטול שיעור אישי/קבוצתי – פחות מ24 שעות ממועד קביעת השיעור יגרור חיוב של 50% מסכום השיעור.

מדיניות הרשמה וביטולים חוגים:

* בהרשמה לחוג- ביטוח שנתי בעלות חד פעמית של 100 ₪.

* ההסעה בתוספת של 50 ₪ לנסיעה (הלוך/חזור) בהתאם למספר האימונים בכל חודש.

* במקרה של פרישה- זיכוי יחסי, מהחודש העוקב לחודש הפרישה, ללא החזר דמי ביטוח.

* ביטול עסקה ייעשה באמצעות מייל וגם באמצעות שיחה טלפונית עם המשרד לקבלת אישור סופי.

* ההרשמה מותנית במילוי טופס הרשמה מקוון.

* אין החזר כספי על חיסורים.

* אין החזר כספי על הסעה שלא נוצלה.

מועדון הגלישה סאניסרף / חוף פלמחים / משרד: 052-5630671 / פקס: 072-2370117 

sunnysurf.palmachim@gmail.com