הצוות שלנו

רעיון למתנה

אלונסו טיולי גלישה בעולם

מועדון הגלישה סאניסרף / חוף פלמחים / משרד: 052-5630671 / פקס: 072-2370117 

sunnysurf.palmachim@gmail.com