נריה לוי (23)-

או בכינויו: שוקיו shokio

ממש קשה לתפוס אותו עם שתי רגליים על הקרקע

תמיד יראה באיזו סלטה או לצלילי הבירנבוים

מדריך קפואירה בנפשו 

הצטרף אלינו לצוות לפני שנה והוסיף המון צבע ותנועה!!

מועדון הגלישה סאניסרף / חוף פלמחים / משרד: 052-5630671 / פקס: 072-2370117 

sunnysurf.palmachim@gmail.com